Rezultaty projektu

Polskie nazwy usług ekosystemowych

Tabela

Usługi ekosystemowe i ich wskaźniki dla głównych typów ekosystemów w Polsce

Agroekosystemy – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy leśne – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy zurbanizowane – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy wód słodkich – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy morskie – tabela wraz z komentarzem,
Ekosystemy zdegradowane – tabela wraz z komentarzem,
Usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu – tabela wraz z komentarzem.

Krytyczny przegląd literatury dotyczący ekologicznych, kulturowych i ekonomicznych wartości usług ekosystemowych

Ekologiczne wartości usług ekosystemowych – tabela wraz z komentarzem,
Kulturowe wartości usług ekosystemowych – tabela wraz z komentarzem,
Ekonomiczne wartości usług ekosystemowych – tabela wraz z komentarzem.

Mapy wielkości istotnych usług ekosystemowych w skali krajowej z komentarzami

Agroekosystemy – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy leśne – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy zurbanizowane – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy wód słodkich – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy morskie – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Ekosystemy zdegradowane – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem,
Usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu – baza danych przestrzennych wraz z wizualizacjami kartograficznymi oraz komentarzem.

Studia przypadków 

Agroekosystemy
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Ekosystemy leśne 
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Ekosystemy zurbanizowane
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Ekosystemy wód słodkich 
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Ekosystemy morskie  
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Ekosystemy zdegradowane  
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu 
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Ekologiczne wartości usług ekosystemowych
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Kulturowe wartości usług ekosystemowych
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Ekonomiczne wartości usług ekosystemowych
raport 1 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 2 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych,
raport 3 wraz z wizualizacją kartograficzną oraz bazą danych przestrzennych.

Rekomendacje dla instytucji centralnych dotyczące wdrażania usług ekosystemowych

Wnioski i rekomendacje są efektem dyskusji nt. uwarunkowań wdrażania usług ekosystemowych, będącej elementem Seminarium dla przedstawicieli instytucji centralnych (Góra Kalwaria, 22-23.06.2022 r.) 

Rekomendacje dla instytucji centralnych 

Publikacje wyników projektu

Zbiór publikacji wyników projektu

parallax background