Wykonawcy projektu

Promotor projektu: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Geografii Kompleksowej

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Stępniewska, prof. UAM
Koordynator naukowy projektu: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

Ekspert ds. bioróżnorodności – prof. dr hab. Janina Borysiak
Ekspert ds. usług ekosystemowych na poziomie krajobrazu – dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM
Ekspert ds. usług ekosystemowych terenów zdegradowanych – dr hab. Katarzyna Fagiewicz, prof. UAM
Ekspert ds. usług ekosystemowych terenów zurbanizowanych – dr Iwona Zwierzchowska
Pracownik naukowo-badawczy: mgr Daria Pieczka

Partner projektu ze strony Państw-DarczyńcówNorwegian Institute for Nature Research (NINA)

Wiodące krajowe jednostki specjalizujące się w badaniach głównych typów ekosystemów oraz kategorii wartości usług ekosystemowych w Polsce:

parallax background