Zakład Geografii Kompleksowej

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań

E-mail: malgorzata.stepniewska@amu.edu.pl