Publikacje wyników projektu

Affek A., Kowalska A., Regulska E., Solon J., Degórska B., Wolski J., Degórski M. 2023: Mapowanie i ocena usług ekosystemów miejskich w skali ogólnopolskiej. Przegląd Geograficzny 95, 163-186.

Stępniewska M., Pieczka D. 2023: Prognoza zmian w strukturze głównych typów ekosystemów w wyniku ekspansji zabudowy mieszkaniowej – przykład gminy wiejskiej Łubowo (województwo wielkopolskie). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 66: 115–127.

Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Perception of the Vegetation Cover Pattern Promoting Biodiversity in Urban Parks by Future Greenery Managers. Land 11, 341

Łowicki D. 2022: Potencjał agroekosystemów do naturalnej regulacji liczebności szkodników. Analiza na poziomie krajobrazowym dla Polski. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 61, 11-22.

Pieczka D., Stępniewska M. 2022: Przekształcenia struktury ekosystemów na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Łubowo (województwo wielkopolskie). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 61, 57–70.

Stępniewska M., Pieczka D.2022: Społeczna percepcja i zarządzanie usługami ekosystemowymi Szacht. Środowisko geograficzne zlewni Junikowskiego Strumienia 405-418. 

Takacs V., O’Brien C.D. 2022: Trends and gaps in biodiversity and ecosystem services research:A text mining approach. Ambio 52, 81–94.

 
 

Załącznik 1 do: Borysiak J., Stępniewska M. 2022: Florystyczna różnorodność przesłanką rewaloryzacji poniemieckich cmentarzy dorzecza Parsęty (Pomorze Zachodnie) i ich kulturowych usług ekosystemowych.