13/04/2023

Prezentacja wyników projektu na konferencji naukowej “Dni Planisty” – 13.04.2023 – 14.04.2023

W dniach 13-14.04.2023 odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Dni Planisty: Miasta odporne”. Organizatorem wydarzenia było Akademickie […]
26/01/2023

Warsztat tematyczny dotyczący ekonomicznych wartości usług ekosystemowych, 26 styczeń 2023 r. 

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele administracji krajowej, regionalnej i lokalnej oraz organizacji pozarządowych, zainteresowani wyceną ekonomicznych […]
26/01/2023

Warsztat tematyczny dotyczący ekologicznych wartości usług ekosystemowych, 26 styczeń 2023 r. 

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej oraz organizacji pozarządowych, zaangażowanych w ochronę ekologicznych […]
18/11/2022

Warsztat tematyczny dotyczący usług ekosystemów zurbanizowanych, 18 listopad 2022 r. 

Uczestnikami warsztatu byli przedstawiciele instytucji związanych z zarządzaniem ekosystemami zurbanizowanymi na różnych poziomach oraz eksperci-praktycy.  Po […]
16/11/2022

Warsztat tematyczny dotyczący usług ekosystemów leśnych, 16 listopad 2022 r. 

Warsztat był skierowany do interesariuszy związanych z zarządzaniem ekosystemami leśnymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.   […]
14/11/2022

Warsztat tematyczny dotyczący usług ekosystemów morskich, 14 listopad 2022 r. 

W warsztacie wzięli udział interesariusze związani z zarządzaniem środowiskiem morskim oraz obszarami na styku morze-ląd.   Po […]
10/10/2022

Prezentacja wyników projektu na 4th ESP EUROPE CONFERENCE – 10.10.2022 – 14.10.2022

W dniach 10-14.10.2022 odbyła się konferencja naukowa 4th ESP Europe Conference “Ecosystem services empowering people and […]
23/09/2022

Warsztat tematyczny dotyczący usług ekosystemów wód słodkich, 23 września 2022 r. 

W warsztacie wzięli udział interesariusze związani z zarządzaniem ekosystemami wód słodkich na poziomie krajowym, regionalnym i […]
21/09/2022

Warsztat tematyczny dotyczący usług agroekosystemów, 21 września 2022 r. 

Warsztat był skierowany do przedstawicieli instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych uczestniczących w procesach zarządzania agroekosystemami.   Spotkanie […]
Skip to content