Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021 Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Środowisko” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaNFOŚiGW